Fallklandy Zagórz Reklama

Baner 7 Kamko

Walter baner

iamb4b728x90px

Baner 6 728x90px 1

ReklamaBanerBricoMarche2

Wyróżnione firmy

Kategoria: Firmy

Zabłotce 146, Sanok

Kategoria: Zdrowie

Traugutta 9, Sanok

Zdumiewające jest to, że spośród wszystkich składników znajdujących się w żywej komórce, woda występuje w największych ilościach - jej zawartość waha się w granicach 70-98%. Podobnie, około 75% powierzchni naszej planety pokrywa woda. U noworodka woda stanowi 75-80%, u osoby w średnim wieku 60%, a u osoby powyżej 70-tego roku życia tylko 50%. Woda jest niezbędnym składnikiem wszelkich płynów ustrojowych żywych organizmów.

Uczestniczy w przebiegu większości reakcji przemiany materii i pozostałych reakcji zachodzących w organizmie. Każdy z nas przez dziewięć miesięcy przebywa w środowisku wodnym, w alkalicznych wodach płodowych.
Najcenniejsza substancja na Ziemi

Czym jest medium, bez którego nie możemy żyć? Woda jest najbardziej pierwotną, powszechnie występującą substancją. Jedną z najcenniejszych i najważniejszych na Ziemi. Używamy ją codziennie od naszego poczęcia, a po urodzeniu nadal staje się najbardziej zwyczajną-niezwyczajną substancją, z jaką mamy do czynienia. Jej istnienie warunkuje życie biologiczne. Wszystkie procesy zachodzące na naszej planecie są uzależnione są od obecności wody krążącej ciągle w zamkniętym obiegu.

Woda jest najważniejszym środowiskiem, w którym zachodzą liczne reakcje chemiczne i procesy fizykochemiczne: osmoza, dyfuzja, asymilacja, dysymilacja itp., tworzące podstawy życia wszelkiego stworzenia. Bezbarwna, pozbawiona zapachu i smaku, pospolita, a jednocześnie niezbędna do życia. Właściwości wody są niezwykłe.

Napięcie powierzchniowe powoduje, że powierzchnia cieczy zachowuje się jak napięta błona, rodzaj elastycznej membrany. Małe owady mogą biegać po powierzchni wody nie zanurzając się. Dzięki zjawisku przepływu kapilarnego, woda w roślinach może być transportowana na wysokość powyżej 10 m, a krew przez naczynia włosowate (kapilarne) dociera do najodleglejszych tkanek bez konieczności stosowania wysokich ciśnień. Zjawisko kapilarne sprawia, że w naczyniach włosowatych woda może wznosić się wbrew sile ciążenia na znaczne wysokości. Umożliwia to zaopatrywanie nawet najwyższych części roślin w składniki pokarmowe.

Woda jest wspaniałym rozpuszczalnikiem. Potrafi rozpuścić prawie wszystko - to tylko kwestia czasu. Rozpuszcza składniki pożywienia, by mogły być przetransportowane do każdej komórki naszego ciała. Rozpuszcza także substancje zbędne dla organizmu, następnie transportuje je na zewnątrz. Oznacza to, że w miarę czysta, nasycona jedynie w niewielkim stopniu związkami chemicznymi woda jest w stanie wypłukiwać ż organizmu produkty przemiany materii.

Dzięki ogromnej tzw. pojemności cieplnej ma cudowne właściwości, stanowiąc akumulator ciepła. Sprawia to, że morza i oceany stanowią gigantyczny termoregulator całej planety. Woda jest także niezwykle sprawnym medium termoregulacyjnym naszych organizmów. Chroni nas przed przegrzaniem i wyziębieniem.
W zależności od rodzaju i natężenie wpływów, z którymi woda miała w przeszłości kontakt, ma ona zróżnicowane własności. Badania naukowe wykazują m.in. specyficzne widmo spektroskopowe wody oraz specyficzne oddziaływania na organizmy żywe. Jednym z efektów tych badań było powstanie akwabiotyki, biologii wody. Traktuje ona to medium nie tylko jako środowiska życia, w którym występują reakcje biochemiczne oraz drogi transportu, ale jako niezależne, aktywne, uniwersalne środowisko zdolne do wpływania na organizmy i regulację ich procesów życiowych przez możliwość gromadzenia, przechowywania i przesyłania biomole- kularnych sygnałów.
Spełnia ważne funkcje

Jak wspominaliśmy - woda jest wspaniałym rozpuszczalnikiem. Rozpuszcza składniki pożywienia, by mogły być przetransportowane do każdej komórki, a równocześnie rozpuszcza i wydala substancje zbędne. Bierze udział w przemianach metabolicznych, w tym gospodarki enzymatycznej i hormonalnej. Umożliwia przemianę pożywienia w energię i dostarcza ją organizmowi. Wspomaga usuwanie toksyn z narządów wewnętrznych przez nerki, płuca, skórę („trzecią nerkę"), wątrobę, stymuluje pracę wątroby i jej przepłukiwanie, przyśpiesza przechodzenie odpadów przez jelita, usuwając z nich toksyny, zmiękcza stolec i ułatwia wypróżnianie się.

Utrzymuje odpowiednią wilgotność gałki ocznej, stawów, skóry, błon śluzowych itp. Nawilża wdychane powietrze. Jest skutecznym amortyzatorem, chroniąc np. nienarodzone dziecko podczas ciąży czy stawy przed mechanicznymi urazami. Zmniejsza tarcie między współpracującymi powierzchniami ślizgowymi stawów, więzadeł, mięśni.
Ma decydujące znaczenie w jakości parametrów krwi (gęstość, lepkość, szybkość przepływu), także odpowiada za zapamiętywanie, przechowywanie i przekazywanie wszelkich molekularnych sygnałów (medium informacyjne). Ma wpływ na równowagę kwasowo-zasadową przez rozcieńczanie kwasów (zmniejszanie ich stężeń). O tym w dalszej części.
Pożądane cechy w wody pitnej

W celu optymalizacji biochemicznych procesów zachodzących w organizmie ludzkim, woda - przede wszystkim pitna - powinna spełniać szereg wymogów. Nie powinna zawierać: chloru i żadnych jego organicznych pochodnych, soli metali ciężkich, związków azotowych, pestycydów, bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, prostych związków organicznych, ksenobiotyków (związków chemicznych otrzymanych przez człowieka, o strukturze chemicznej niewystępują- cej w przyrodzie, do których organizmy nie przystosowały się na drodze ewolucji; jest to większość trucizn i leków).

Woda powinna być biologicznie dostępna dla komórek, czyli łatwo przyswajalna. Dlatego stopień napięcia powierzchniowego nie powinien być zbyt wysoki. W przeciwnym razie komórka musi wydatkować dużo energii na wykonanie pracy nad zmniejszeniem napięcia powierzchniowego, aby woda została wchłonięta.

Powinna mieć przedętnątzw. twardość. Bardzo twarde nie nadają się do zaopatrywania komórek. Dlatego stopień mineralizacji wody powinien być możliwie niski, aby podtrzymywać jedynie elektrolityczny stan płynów ustrojowych, jednocześnie spełniać swoje podstawowe zadania w organizmie: rozpuszczanie, rozcieńczanie (zmniejszanie stężeń toksyn), transport składników pokarmowych do komórek i usuwanie produktów przemiany materii z komórek itp. Jedynie czysta woda, nienasycona żadnymi związkami, może spełniać w pełni te funkcje.
Jednym z głównych fizjologicznych zadań wody jest ewakuacja szkodliwych zakwaszonych ubocznych produktów metabolizmu komórkowego. Jednak w obliczu kumulacji toksyn będących nieodłącznym elementem procesów życiowych i wzmożonego gromadzenia się zakwaszonych niepożądanych substancji pochodzących ze skażonego powietrza, wody i produktów spożywczych, organizm ludzki traci pełną skuteczność w zakresie autoregulacji pH na prawidłowym i korzystnym dla zdrowia poziomie. („Woda życia", dr Mark Sircus)
W miarę możliwości, woda pitna powinna być strukturyzowana (lodo- podobna), ponieważ cała woda w organizmie jest wodą strukturyzowaną (ustrukturowaną) - podobnie jak woda metaboliczna powstająca w organizmie w wyniku spalania związków organicznych (białek, węglowodanów, tłuszczów).

Powinna być lekko zasadowa ze względu na to, że większość płynów ustrojowych ma niewielki odczyn alkaliczny. Jeśli nie możemy zaopatrywać się w krystalicznie czystą wodę o heksagonalnej strukturze, powinniśmy kupując wodę, zwracać uwagę na jej stopień pH - czyli poziom alkaliczności. Dlacze'go? Ponieważ strukturowana heksagonalnie woda alkaliczna przechodzi przez kanały aquaporynowe w komórkach i pozwala utrzymywać równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. To podstawowy warunek zdrowia, sprawności oraz skutecznego leczenia. Coraz więcej lekarzy twierdzi: Leczenie - to odkwaszanie!

Jak to jest z zakwaszeniem

Jest tylko jedna choroba i jedna przyczyna tej choroby-nadmierne zakwaszenie organizmu. To właśnie płyny twojego ciała decydują o zdrowiu, dlatego kluczem do długiego życia jest utrzymanie spójności wewnętrznych płynów przez proces nawadniania ciała alkalicznymi płynami. Pamiętaj, że komórki mogą być zdrowe jeśli pływają w zdrowym i czystym środowisku wolnym od toksyn i nadmiernego zakwaszenia. (Dr. Robert O. Young autor książki: „Cud pH" (The pH miracle), światowej sławy mikrobiolog, twórca „Nowej Biologii")
Ludzki organizm jest skomplikowanym, precyzyjnie funkcjonującym mechanizmem, w którym przebiegają różne procesy, zachodzą rozmaite reakcje biochemiczne i elektroniczne. Te reakcje mogą przebiegać w sposób optymalny jedynie w ściśle określonych warunkach.

Cały ludzki metabolizm to skomplikowana gra, w której granice tolerancji istnieją, ale są bardzo wąskie. Cały proces przemiany materii wymaga obecności nie tylko białek, tłuszczów, witamin, węglowodanów, składników mineralnych, enzymów itp. oraz wody, również dokładnie określonej temperatury i określonych wartości pH, czyli odpowiedniego stężenia zasad i kwasów.

Różnorodne procesy, wszelkie skomplikowane reakcje, zaczynają się już na szczeblu podstawowym, na poziomie pojedynczej komórki. A każda komórka to tętniący życiem mikrokosmos. Od prawidłowej pracy komórki zależy funkcjonowanie tkanek, narządów i w końcu całego organizmu.

Decydującym czynnikiem zdrowia jest harmonijny stosunek między substancjami kwaśnymi i zasadowymi. Tę równowagę zakłóca przewlekła, utajona, bezobjawowa kwasica metaboliczna niskiego stopnia (ang. Low Grade Metabolic Acidosis - LGMA), potocznie zwana właśnie zakwaszeniem organizmu. Powoduje ona automatyczne zakłócenie równowagi przemian, zaburzenia stężeń elektrolitów, utrudnienia w przemianie materii, występowanie niedyspozycji, a w końcowym rezultacie - poważnych chorób. Powoduje typowe choroby degene- racyjne oraz przyśpieszone starzenie organizmu.

Janusz Dąbrowski
Porady na zdrowie

Info Serwis RSS